Intakeformulier

Stap 2 – Vul svp dit aanmeldformulier in om je boeking compleet te maken

"

Vul svp dit aanmeldformulier in zodat ik mij kan voorbereiden voor de sessie. De sessie wordt geannuleerd als ik dit formulier niet ontvang. Ik ga strikt vertrouwelijk met je gegevens om. De vragen zijn puur bedoeld om mij voor te bereiden op ons interesse gesprek en om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Wat is het meest belangrijk voor jou als we besluiten om te gaan samenwerken?

Ik heb ruimte voor een beperkt aantal moeders voor mijn groepsprogramma en 1:1 coaching. Ik selecteer daarom degenen waarvan ik denk dat ze goed passen en het meeste eruit gaan halen voor zichzelf. Ok? Als je toegelaten wordt voor mijn 1:1 of groepsprogramma, heb je financiële middelen beschikbaar voor deelname?

8 + 14 =